Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Gini Katsayısı Ne Demektir?

Gini Katsayısı Ne Demektir?

Eş bölüşüm doğrusu ile Lorenz Eğrisi arasındaki taralı alanın eş bölüşüm
doğrusu altında kalan üçgenin alanına oranıdır. Gini Katsayısı = (Taralı Alan) / S (ABC).
Başka bir tanımla bir ulusal ekonomide milli gelirin dağılımının adaletli olup olmadığının
ölçümünde kullanılan katsayıdır.


Leave a Comment

Loading...