Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Genel Denge Analizi Nedir?

Genel Denge Analizi Nedir?

Leon Walras tarafından geliştirilen genel denge analizi, ceteris paribus varsayımının
devreden çıkarılması suretiyle, ekonomideki tüm karar birimlerinin davranışlarının eş anlı
olarak ele alınmasıyla bir ekonomideki tüm iktisadi olaylar arasında mevcut olan ilişkilerin
ortaya koyulması için kullanılan ve dolayısıyla tüm ekonomik olayların açıklanmasını
sağlayan bir analiz yöntemidir. Bu analiz, mal ve faktör piyasalarındaki tüm fiyat ve
miktarların eşanlı olarak belirlenmesine olanak tanır ve her şeyin her şeyi belirlediği
varsayılarak, bu etkileşim açıklanmaya çalışılır. Genel denge, bir ekonomide tüm mal,
hizmet ve faktör piyasalarının aynı anda dengeye gelmesidir. Genel dengenin sağlanması
toplumsal refahın en üst seviyede olduğunu gösterir. Bir ekonomide genel denge üretimde
ve tüketimde etkinliğin aynı anda sağlanması durumunda sağlanır.


Leave a Comment

Loading...