Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Gelir Tüketim Eğrisi Ne Demektir?

Gelir Tüketim Eğrisi Ne Demektir?

Tüketicinin parasal gelirinin, sonsuz küçük miktarlarda artırılması-
azaltılması durumunda, faydayı maksimize eden yeni denge noktalarının geometrik yerini
gösteren eğriye Gelir Tüketim Eğrisi adı verilmektedir. Başka bir ifadeyle, tüketicinin
zevkleri ve malların fiyatları değişmez kabul edildiğinde, nominal gelirin sürekli artması
veya azalması neticesinde, tüketicinin faydasını maksimize eden farklı mal bileşimlerinin
yani yeni denge noktalarının birleştirilmesi vasıtasıyla elde edilen eğriye, gelir tüketim eğrisi
denmektedir.


Leave a Comment

Loading...