Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Gelir Dağılımı Nedir?

Gelir Dağılımı Nedir?

Milli gelirin ülke nüfüsu bağlamında nasıl bölüşüldüğünü ele alan kavramı
ifade etmektedir. Bireysel gelir dağılımı, toplam nüfusu oluşturan yüzdelik kısımların
GSMH’den aldıkları % oranları başka bir ifadeyle milli gelirin bireyler arasında nasıl
dağıldığını gösterir. Genelde Lorenz eğrisi aracılığı ile gösterilir.


Leave a Comment

Loading...