Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Geda Muslu Kimdir?

halk ozanı.geda muslu’nun yaşamıyla da ilgili kesin bilgilerden yoksunuz. ne var ki, 16. yüzyılın büyük türk denizcilerinden gazi murat reis’in (1609 rodos’ta ölmüştür. orada gömülüdür) buyruğunda çalışan “magrip ocakları”ndan yetişen hem bir halk ozanı, hem de bir deniz savaşçısı olduğu, söylediği şiirlerden anlaşılıyor.

halk ozanlarımız arasında çok sayıda sipahi, cebeci, yeniçeri, levent ozanlara rastlanıyor. geda muslu da, böyle savaşçı bir halk ozanı.

şiirlerinden murat reis komutasında cezayir’deki türk denizcilerinin, ispanya’ya giden bir kalyonu zaptetmelerini, ispanya kralının akrabası olan sicilya yargıcının oğlunu tutsak alarak istanbul’a 1. sultan ahmet’e göndermelerini öğrenebiliyoruz.

Ek Bilgi
Geda Muslu Şiirleri


Leave a Comment

Loading...