Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Gazi Osman Paşa Kimdir?

Gazi Osman Paşa Kimdir?

Gazi Osman Paşa
Adı Soyadı: Gazi Osman Paşa
Doğum Tarihi:1832
Doğum Yeri: / Tokat / Türkiye
Mesleği: Asker

Gazi Osman Paşa

Asker
Gazi Osman Paşa, asker ve devlet adamı. Plevne savunmasının ünlü komutanı.
Asıl adı Osman Nuri’dir. Babası, İstanbul kereste gümrüğünde katip olan Mehmed Efendi, annesi ise Şakire Hatun’dur. Gazi Osman Paşa 1832 yılında Tokat’ta doğdu. Babası fakir ve ailesini geçindirmekte güçlük çeken bir kimse olduğundan İsanbul’a gelip yeni iş aramak üzere Beşiktaş’a yerleşti.
Beşiktaş’ta yaşayan aile, oğullarını Askeri Rüştiye ve İdadisini bitirdikten sonra Harp Okulu’na verdi. 1852 yılında sınıfının ikincisi olarak orduya teğmen olarak katıldı. Kırım harbi dolayısıyla harp akademisine giremeyerek çeşitli hizmetlerde bulunmuş ve yüzbaşı rütbesiyle Ekanı Harbiye dairesine girmiş ve bir sene sonra da kolağası olmuştur.

1859 yılında Anadolu haritasının tanzim görevi kendisine verildiğinden Bursa’ya gönderilmiştir. Devamında da çeşitli yerlerde görev almıştır.
Teselya’da Erkanı Harp reisliği, Cebel-i Lübnan’da, Girit’te vazife almış, rütbesi miralaylığa yükseltimiştir.
1867’de Yemen I. Tümen Alay Komutanlığında bulunmuş, general olmuştur. Sonra Manastır, Bosna-Hersek ve Erzurum kumandanlığı yapmıştır.
1875-1876 Osmanlı-Sırp harbinde düşman ordusunu bozguna uğratmış ve rütbesi müşir (Mareşal) liğe yükseltilmiştir. Vidin muhafızı iken Osmanlı- Rus harbi başlamış, Rusların Tuna’yı geçmesi Plevne’yi tutma emri almıştır. Yaptırdığı toprak istihkamlarıyla ve elinde bulunan pek az kuvvetle düşmanın çok büyük kuvvetlerine beş ay karşı koymuş ve teslim tekliflerini daime reddetmiştir. İşte askeri tarihe Plevne müdafaası olarak geçen bu harpte yardım alamamak yüzünden son bir huruç hareketine girişmiş, düşman kuvvetlerini yarıp çıkarken yaralanarak esir düşmüştür. Muharebe meydanında ağır yaralı halde bulunan Gazi Osman Paşa, Rus Çarı tarafından büyük bir kahraman olarak karşılanmıştır.

Padişah II. Abdülhamit tarafından evvela gazi ünvanı verildi, elmaslı bir kılıç hediye edildi. Sonradan seraskerliğe tayin edilip, yedi yıl bu hizmette kaldı. Daha sonra ise Mabeyn Müşirliğine getirildi.

Gazi Osman Paşa, 6 Nisan 1900 yılında, Cuma günü vefat etti ve İstanbul, Fatih’teki Fatih Sultan Mehmed türbesi yanına gömüldü.

Gazi Osman Paşa, iyi derecede Arapça, biraz da Farsça ve Fransızca biliyordu. Ferik Neşet Paşa’nın kız kardeşi Zatıgül Hanımla evlendi. Sultan İkinci Abdülhamid kendisini çok takdir ettiği için iki kızını, Gazi Osman Paşa’nın iki oğlu ile evlendirmiştir.

Gazi Osman Paşanın Tokat’ın girişinde 5.25 m yüksekliğinde bir anıtı bulunmaktadır.

Leave a Comment

Loading...