Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Gazavatname Nedir?

Divan edebiyatında bir nazım/nesir türüdür. Gazaname olarak da bilinir. Arap edebiyatında “magazi” diye bilinir.

Ordunun akınlarını, savaşları, kahramanlıkları, zaferleri anlatılan düz yazı ya da şiir biçiminde anlatılır.

Türk edebiyatında ilk gazavatname örnekleri 15. yüzyılda yazılmaya başlanmıştır. Kâşîfi’nin Gazaname-i Rum’u bu türün örnekleri arasındadır.


Leave a Comment

Loading...