Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Fon Nedir?

Fon Nedir?

1.)  Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynaktır.

2.)  Bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi.

3.) Sinemada, tiyatroda oyuncuların arkasındaki resim, fotoğraf veya çeşitli plastik ögelerden oluşan dekor, görüntü.

4). Bir tabloda, üzerinde konunun işlendiği boya katı.

5.) İç mimaride üstüne başka şeyler eklenen bölüm.

6). Bir kumaşın alt dokusudur.


Leave a Comment

Loading...