Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

fiziksel Hareketler Yöntemi Ne Demektir?

Stanislavski oyunculuk dizgesinde psikofiziksel işlemin fiziksel yanı.Duyguyu yakalamak için fiziksel hareketten yararlanma olgusu.Bu çalışmanın dokuz ögesi vardır. 1-Büyüleyici “eğer”, 2- Belirli Ortam, 3- İmgelem, 4- Dikkati Odaklama, 5- Gerçek ve İnanma, 6- Duygu-Düşünce Alışverişi, 7- Duruma Uyma, 8- Hız (Dış)-Tartım(iç), 9- Duygu Belleği .


Leave a Comment

Loading...