Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ Nedir?

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ Nedir?

Bir ulusal ekonomide, onbinlerce mal ve hizmetin değeri ortak
değer ölçüsü ile fiyata dönüştürüldükten sonra, ortaya çıkan fiyat topluluğuna fiyatlar
genel seviyesi veya fiyatlar genel düzeyi denmektedir. Ekonomideki tüm mal ve hizmet
fiyatlarının belirli bir dönemdeki tartılı ortalamasını gösterir.

Fiyat istikrarı, bir ulusal ekonomi için vazgeçilmez bir unsurdur. Merkez Bankası’nın asli
fonksiyonu fiyat istikrarını sağlamaktır. Günümüzde, sıfıra yakın oranlarda, yani yıllık bazda
% 1’lik, % 2’lik enflasyona sahip gelişmiş ekonomiler, göreceli olarak fiyat istikrarına sahip
ülkeler olarak kabul görmektedir. Nitekim AB kriterine göre yıllık enflasyon oranı tavanı, en
düşük enflasyon oranına sahip 3 AB ülkesinin ortalama enflasyon oranına 1,5 puanın
eklenmesi ile bulunur ki, bu oranın 2002 yılı için geçerli olan değeri % 2,7’dir.


Leave a Comment

Loading...