Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Fiyat Tüketim Eğrisi Ne Demektir?

Fiyat Tüketim Eğrisi Ne Demektir?

Malların fiyatlarındaki değişmeler, bütçe doğrusunun eğiminin de
değişmesi anlamına gelir ve nispi fiyatlardaki değişmenin etkilerini yansıtır. Bir malın
fiyatının sürekli değişmesi halinde, tüketicinin faydasını maksimize eden yeni denge
noktalarının geometrik yeridir. Bu eğri, iki maldan sadece birinin fiyatı değiştiğinde,
tüketicinin her iki mala olan talebini nasıl değiştirdiğini ortaya koyar. Fiyat Tüketim Eğrisi
üzerindeki her noktada tüketici hem faydasını maksimize eder hem de gelirinin tamamını
harcar. Fiyat Tüketim Eğrisinden bireysel talep eğrisini elde edebiliyoruz. Bireysel talep
eğrisi aynı tüketicinin sadece fiyatı değişen malın, tüketim miktarına yönelik reaksiyonunu
gösterir. Bireysel talep eğrisi bir tüketicinin her bir fiyat düzeyinde faydasını maksimize
edecek mal miktarını veren eğridir.


Leave a Comment

Loading...