Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

FİYAT TEORİSİ NEDİR?

FİYAT TEORİSİ NEDİR?

Fiyat herhangi bir malın mübadele veya değiş tokuş değeridir. Uygarlık
tarihi boyunca insanoğlu malların ve hizmetlerin değerlerinin kökenlerini ve değerlerinin
birbirlerinden farklı oluşlarının nedenlerini merak etmişlerdir. Fiyat teorisi de, mal ve hizmet
fiyatlarının nasıl oluştuğunun analiz edilmesidir. Fiyat teorisi tüketici dengesi, firma dengesi
ve piyasa dengesi ana başlıklarını kapsayan görüşlerin toplu ifadesi olarak karşımıza
çıkmaktadır.


Leave a Comment

Loading...