Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Fiyat Liderliği Modeli Neyi İfade Eder?

Fiyat Liderliği Modeli Neyi İfade Eder?

Oligopolcülerin, rekabet etmek yerine anlaşmayı benimsemeleri ve
firmaların güçlerinin eşit olmaması durumunda, zayıf firmaların daha güçlü olan firmanın
liderliğinde hareket etmelerini ifade eder. Kısaca bazı oligopolcülerin fiyat belirlerken
işbirliğine yöneldiği modeldir. Bu durumda, lider olarak kabul gören firmanın fiyat
konusundaki kararlarına, piyasadaki diğer firmalar da uymayı tercih ederler. Fiyat liderliği
şeklindeki davranış tarzı, gerçek ekonomik yaşamda en sık karşılaşılan oligopol piyasası
türüdür. Temel özellik, lider firmanın marjinalist kurallara göre fiyatını belirlemesidir.
Marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olması koşulu liderin fiyatı oluşturmada davranış
kuralını ifade eder. Lider firma kârını bu şekilde maksimize eder. Diğer firmalar için, liderin
belirlediği bu fiyat veri olacağı için, bu firmaların kâr maksimizasyonu yapmaları söz konusu
değildir. Eğer bunların kârları maksimum ise bu sadece rastlantıdan ibarettir.


Leave a Comment

Loading...