Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

FİRMA DENGESİ NEDİR?

FİRMA DENGESİ NEDİR?

Firmanın amacı kârını maksimize etmektir. Kâr, genel olarak firmanın
toplam gelirinin (satış hasılatı) toplam maliyeti aşan kısmı şeklinde ifade edilebilir. Firmanın
kârını maksimize ettiği durum aynı zamanda firma dengesinin oluştuğu durumu ifade
etmektedir. Firmanın kârını maksimize edebilmesi için gerekli koşul marjinal maliyetin
marjinal hasılata eşit olmasıdır.


Leave a Comment

Loading...