Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Firma Dengesi Nedir?

Firma Dengesi Nedir?

Kar;  Belli bir miktar ürünün satışından elde edilen para veya satış
hâsılatı ile o miktar ürünün maliyeti arasındaki farktır. Karlılık, işletme sermayesinin
erimemesi için mutlaka ulaşılması gereken bir değerdir. Firmanın amacı karın maksimize
edilmesidir. Kronik enflasyonun geçerli olduğu ülkelerde ise yalnızca kar etmek yeterli
değildir, aynı zamanda enflasyonun üzerinde bir kar gerekli ve zorunludur. Firmanın
karının maksimum olmasının ilk şartı, Marjinal Maliyet’in (MM) Marjinal Gelir’e
(MG) eşit olmasıdır. Bu koşul, özelliği ne olursa olsun, tüm piyasa türleri için geçerlidir.
İkinci şart ise, bu eşitliğin sağlandığı yerde Marjinal Maliyet Eğrisi’nin yükselen bir eğri
olmasıdır. Bu koşul da tüm piyasa türleri için geçerlidir.
Firma maliyetleri, hammadde, işgücü, makine-teçhizat, enerji ve finansman maliyetlerinin
birleşiminden oluşur. Üretim Faktörleri’nin elde edildiği piyasa koşulları, firmanın ürününü
satarken katlandığı reklam ve pazarlama maliyetleri, toplam ve dolayısı ile marjinal maliyet
değerini doğrudan etkiler. Ancak, malın satıldığı piyasanın türü, yani piyasanın rekabet veya
eksik rekabet piyasası olması marjinal maliyet değerlerini doğrudan etkilemez. Mal ve
hizmetin satıldığı piyasa türü ise firma gelirlerini, yani hem toplam geliri, hem ortalama
geliri, hem de marjinal geliri etkiler. Tam Rekabet Piyasası’nda satılan her mal veya
hizmetin firmaya sağladığı Marjinal Gelir ve Ortalama Gelir, Tam Rekabet Piyasası’nın
özellikleri gereği hem birbirine eşit; hem de malın piyasa denge fiyatı olan Po’a eşittir. Bu
nedenle, marjinal gelir ve ortalama geliri temsil eden geometriksel şekil Po noktasından
başlayıp, Q miktar yatay eksene paralel hareket eden bir doğrudur. Toplam Gelir ise
Marjinal Gelir’e eşit olan Po değerinin satılan miktar miktarı ile (Q) çarpılması ile bulunur.
Dolayısı ile, Toplam Gelir değerlerini temsil eden geometriksel gelir, 45 derecelik bir açıyla
O orijininden başlayıp yukarı doğru tırmanan bir doğru ile temsil edilir.


Leave a Comment

Loading...