Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Finansal Araç Tanımı

Finansal Araç Tanımı

Finansal araç bir işletmenin finansal varlığında ve diğer bir işletmenin finansal borcunda ya da öz kaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan herhangi bir sözleşmedir. Finansal araçlar sadece muhasebeleştirilmiş araçları değil, aynı zaman da muhasebeleştirilmemiş ancak belirli şartlar içeren sözleşmeleri de kapsar. Örnek olarak, bir banka müşterisine olumlu koşullar nedeniyle nakit ödemeyi zorunlu kılan kredi mektubu vermiş olabilir. Bu durumda mektubu işletmenin varlıklarına kaydedilmiş bir alacak ya da kaynaklara kaydedilmiş bir borç olmamasına rağmen bir finansal araç olarak değerlendirilmelidir.

Finansal araçların tanımında da yer alan sözleşme ve sözleşmeye dayalı olan terimleri iki ya da daha fazla taraf arasında açık ekonomik sonuçları olan ve genellikle anlaşmanın kanuni yaptırımı nedeniyle tarafların kaçınma ihtimallerinin çok az olduğu veya hiç olmadığı bir anlaşmayı ifade etmektedir. Finansal araçlar; finansal varlıklar, finansal yükümlülükler ve türev araçlardan oluşur.


Leave a Comment

Loading...