Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Evliya tezkiresi Nedir?

Din ulularının gerçek ya da efsaneleştirilmiş yaşam öyküleri ile kerametlerini anlatan divan edebiyatı yapıtlarıdır. Düzyazı (nesir) şeklindedir. İçinde İslam velilerinin yaşamlarına ilişkin bilgilerin yanında vaazlar ve ahlaki öğütler de yer alır.

Sinan Paşa’nın Tezkiretü’l-Evliya adlı eseri ile Ahmet Hilmi’nin Ziyaret-i Evliya adlı yapıtları bu türün divan edebiyatımızdaki başlıca örnekleridir.


Leave a Comment

Loading...