Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Etüde Nedir?

Etüde Nedir?

Çalışma ya da terim parçası. Bu amaçla yazılmış pek çok parça, anlatımla ilgili bağımsızlıkları yönünden, başlı başına birer sanat yapıtı değeri taşımaktadır. Örnek: Chopin veya Debussy’nin piyano “étude”leri.


Leave a Comment

Loading...