Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Eşürün Eğrisi Ne Demektir?

Eşürün Eğrisi Ne Demektir?

Aynı toplam üretim miktarını gösteren girdi bileşimlerinin girdi düzlemindeki
geometrik yeridir. Eğri üzerindeki her nokta eşit üretim düzeyini belirleyen girdi bileşimlerini
ifade eder. Değişik girdi miktarlarıyla elde edilebilecek aynı ürün miktarını gösteren eğridir.
Eşürün eğrilerinin özellikleri:
 Bir eşürün eğrisinin üzerindeki tüm noktalar aynı üretim düzeyini gösterir.
 Sürekli negatif eğimlidirler. Sol yukarıdan sağ aşağıya inerler.
 Birbirlerini ve eksenleri kesmezler.
 Orijine göre dış bükeydirler.
 Orijinden uzaklaştıkça eşürün eğrilerinin ifade ettiği toplam üretim miktarı artar.


Leave a Comment

Loading...