Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Esneklik (Elastikiyet) Nedir?

Esneklik (Elastikiyet) Nedir?

Mal ve hizmetlerin arz ve talep doğruları birbirine benzemez. Çünkü, farklı mal ve
hizmetlerin fiyat ve gelir gibi bağımsız değişkenlerdeki değişikliklere olan duyarlılıkları
farklıdır. Bu nedenle, bir bağımsız değişkendeki yüzdesel değişimin, arz veya talep miktarı
bağımlı değişkenleri üzerinde ne oranda bir yüzdesel değişim yarattığını hesap etmemizi
sağlayan, o malın arz veya talep miktarının bağımsız değişkene olan hassasiyetini
ölçmemizi sağlayan kavrama Esneklik diyoruz. Arz bağımlı değişkeninin fiyat bağımsız
değişkenine olan duyarlılığını ölçmek mümkün iken, talep bağımlı değişkeni için, hem
fiyattaki değişimlere olan duyarlılığı, hem de gelirdeki değişimlere olan duyarlılığı ölçmek
mümkündür.


Leave a Comment

Loading...