Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Eşmaliyet Doğrusu Nedir?

Eşmaliyet Doğrusu Nedir?

Firmanın değişik girdileri kullanırken veri faktör fiyatlarında
maksimum harcama seviyesini gösterir. Başka bir ifade ile, eşmaliyet doğrusu firmanın
elindeki bütçe ile fiyatları veri olan iki faktörden satın alabileceği (maksimum miktarları
ifade eden) çeşitli bileşimleri gösteren noktaların geometrik yeridir. Negatif eğimlidir ve
eşmaliyet doğrusunun eğimi nispi faktör fiyatlarını (PL/PK)gösterir.

 

 


Leave a Comment

Loading...