Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Engel Eğrisi veya Gelir Talep Eğrisi Ne Demektir?

Engel Eğrisi veya Gelir Talep Eğrisi Ne Demektir?

Gelir tüketim eğrisinden yararlanılarak her iki mala
yönelik engel eğrileri türetilebilir. Engel eğrisi, dikey eksende tüketicinin gelirinin, yatay
eksende ilgili maldan tüketicinin kullandığı miktarların gösterildiği bir çizimdir ve gelirle ilgili
malın tüketimi arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu durumda Engel Eğrisi, X ve Y gibi iki malın
fiyatlarının ve tüketici tercihlerinin değişmemesi durumunda, tüketicinin her bir farklı
nominal gelir düzeyinde talep ettiği X veya Y malı miktarını göstermektedir.


Leave a Comment

Loading...