Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Enflasyonist Açık Nedir?

Enflasyonist Açık Nedir?

Denge Ulusal Gelirin denge düzeyinin Tam İstihdam Gelir Düzeyinin
ötesinde (sağında) oluşması durumunda ekonomide ortaya çıkan harcama fazlasına
enflasyonist açık denir. Reel çıktının tam istihdam düzeyine inmesi için toplam harcamaların
azaltılması (TT ↓) gereken miktarıdır. Ekonomide denge ulusal gelirinin tam istihdam
sınırının ötesinde dengeye gelmesi, sadece mal-hizmetlerin fiyatlarındaki artıştan
kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda Keynesci bir hükümetin toplam harcamaları kısıp,
toplam talebi sol aşağıya doğru kaydırmak suretiyle ekonomiyi tam istihdam düzeyinde,
dengeye getirmesi gerekmektedir.


Leave a Comment

Loading...