Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Enflasyon Ve Deflasyon Ne Demektir?

Enflasyon Ve Deflasyon Ne Demektir?

Bir ulusal ekonomide, fiyatlar genel seviyesinin veya
düzeyinin düzenli ve sürekli olarak artması veya yükselmesi sürecine enflasyon denir.
Enflasyon, Latince Inflatio; yani şişkinlik kelimesinden türetilerek oluşturulmuş bir
kavramdır. Mal ve hizmetlerin fiyatlarını temsil eden fiyatlar genel seviyesindeki düzenli ve
sürekli azalma veya düşüş ise deflasyon olarak adlandırılır. Örneğin, Japonya yaklaşık son
10 yıldır deflasyon sorunu yaşamaktadır. Bir ulusal ekonominin enflasyon veya deflasyon
tehdidinde olup olmadığı, oluşturulan fiyat indeksleri ile hesap edilir. Türkiye’de bu
hesaplama, Tüketici Fiyatları İndeksi TÜFE ve Üretici Fiyatları İndeksi (ÜFE) kullanılarak
hesap edilmektedir.


Leave a Comment

Loading...