Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Emperyalizm Nedir?

Emperyalizm Nedir?

Emperyalizm: Gelişmiş ülkelerin zayıf ya da az gelişmiş ülkeleri ekonomik, politik ve kültürel bakımdan baskı altında tutması, onları hakimiyeti altına alması süreci ya da işlemine denir.


Leave a Comment

Loading...