Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Eksik Piyasalar Nedir?

Eksik Piyasalar Nedir?

Eksik piyasalar bir mal ve hizmetin arz maliyeti kişilerin ödemeye hazır olduğu tutarlardan
daha düşük olduğu halde, özel kesimin belirsizlik risk nedeniyle bu malı üretmekte başarısız
olması durumunda ortaya çıkmaktadır.
Devletler gelecek piyasaların oluşmaması nedeniyle özellikle sosyal güvenlik gibi alanlara
girmek durumunda kalabilmetedir. Ekonomik birimler bugün ve gelecekteki fiyatları bilir ve
gelecekte her bir mal veya faktör için bir piyasa oluşur. Belirsizliklerin gelecek piyasaların
ortaya çıkmasına mani olması ile piyasa başarısızlıkları başgösterir. Bu özellikle sağlık
sigortacılığı, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik, mevduat güvencesi alanında ortaya çıkmakta
devlet özel kesimi denetleyerek, düzenleyerek müdahale etmektedir. Gelecek piyasaların
oluşmamasının temel nedenleri olarak asimetrik bilgi sorununu ve piyasa oluşturmanın
işlem maliyetlerinin çok yüksek olmasını göstermek mümkündür.


Leave a Comment

Loading...