Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Ekonomik Rant Nedir?

Ekonomik Rant Nedir?

Söz konusu kavram günümüzde toprak dışındaki üretim faktörlerinin de
rant elde edebileceğini kabul etmesi ile, rant kavramına daha genel bir anlam
kazandırılmasından doğmaktadır. Ekonomik Rant, bir şeyin fırsat maliyetinin üzerinde elde
ettiği her türlü ödemeyi içerir ve bir üretim faktörü sahibinin g


Leave a Comment

Loading...