Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Ekonomik Mallar Nelerdir?

Ekonomik Mallar Nelerdir?

(KIT MALLAR): İnsanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar
bol olmayan ve elde edilmesi için bir çaba sarfedilmesi ya da fedakarlık yapılması gereken
ya da karşılığında bir bedel ödenmesi gereken mallardır. Zamanla serbest mal niteliğindeki
bir mal, kıt mala dönüşebilir. Örneğin daha önce bir yol kenarında akan ve herkesin
serbestçe kullanabildiği kaynak suyu, suyun aktığı toprak sahibince şişelenip satılmaya
başanır ise iktisadi mal haline gelmiş olur.


Leave a Comment

Loading...