Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Ekonomik İstikrarsızlıklar

                                            Ekonomik İstikrarsızlıklar               

Piyasa ekonomisi taraftarları, piyasaların ekonomik birimler arasında koordinasyon
fonksiyonunu başarı ile gerçekleştirdiği ve ekonomik etkinliği sağladığını ifade
etmektedirler. Günümüzde en önemli piyasa başarısızlıklarını ve piyasaya müdahalenin
gerekçelerini enflasyon, deflasyon, durgunluk, işsizlik görünümünde ortaya çıkan ekonomik
istikrarsızlıklar ve gelir dağılımı bozuklukları teşkil etmektedir.
1929 ekonomik bunalımına kadar ekonominin sürekli olarak tam istihdamda olduğu kabul
edilmiş ve devletin ekonomik hayatın doğal işleyişine müdahale etmemesi gerektiği
benimsenmiştir. Ancak 1929 bunalımı ekonomik istikrarsızlıklara karşı piyasa ekonomisinin
doğal işleyişinin yetersiz kaldığını gözler önüne sermiştir. Bunun üzerine Keynes’in
düşünceleri dünya da kabul görmeye başlamış ve Keynesci İktisat Teorisi ekonomiye
müdahalenin gerekçelerini oluşturmuştur. Keynesci anlayışla birlikte Devlet ekonomik
istikrarsızlıklara karşı aktif olarak mücadele etmeye başlamıştır.

            Ekonomik İstikrarsızlıklar


Leave a Comment

Loading...