Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Ekonomi Bilimi Nedir?

Ekonomi Bilimi Nedir?

EKONOMİ BİLİMİ: Ekonomi bir bilim dalı olarak, kaynakların sınırlı, buna karşılık
insanoğlunun ihtiyaçlarının sonsuz olması nedeniyle, çeşitli sorulara yanıt arayan bir bilim
dalı olarak ortaya çıkmış ve gelişme göstermiştir. Ekonomi Bilimi, bu yönüyle kısıtlı
kaynaklar ile hangi malın, kimin için, ne miktarda üretileceği ve kimler tarafından
tüketileceği sorularına ve fiyatın oluşum mekanizmasını algılamaya çalışan bir bilim dalıdır.
Başka bir ifade ile ekonomi, alternatif kullanım alanları olan kıt kaynakların insan
ihtiyaçlarını karşılamak üzere nasıl kullanıldıkları problemi ile ilgilenen sosyal bir
bilimdir.
İnsanların ihtiyaçlarının, bu ihtiyaçlarını karşılamakta kullandıkları kaynaklardan daha fazla
olması kıtlık sorununu doğurmaktadır. İşte ihtiyaçlar ile kaynaklar arasındaki dengesizlik
“Kıtlık Kanunu” olarak adlandırılmaktadır.
Ekonomi Bilimi çeşitli sorulara yönelik cevapları Mikro ve Makro İktisat (Ekonomi)
başlıkları altında aramaktadır.


Leave a Comment

Loading...