Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Edatlar Neler

Tanımı
 
Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere edat denir.
 
Bazı dil bilgisi kitapları bağlaçları, edatları ve ünlemleri bir araya getirerek edatlar başlığı altında şu şekilde sınıflandırır:
 
Bağlama edatları        bağlaçlar
Son çekim edatları    edatlar
Ünlem edatları        ünlemler

Edatların  Özellikleri

Başlıca Edatlar

“ile”
“gibi”
“sanki”
“kadar, -e kadar”
“için”
“üzere, üzre”
“-e göre”
“karşı”
“diye”
“doğru”
“dolayı, ötürü”
“karşın, rağmen”
“beri”
“yalnız”
“ancak”
“değil”
“mi”


Leave a Comment

Loading...