Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

DURGUNLUK, RESESYON, DEPRESYON NEDİR?

DURGUNLUK, RESESYON, DEPRESYON NEDİR?

Eğer, bir ulusal ekonomide ekonomik büyüme
yavaşlıyor ise bu durum durgunluk (stagnation) olarak tanımlanır. Kabul edilebilir ölçüde
kısa bir zaman dilimi için (6 ay ile 1 yıl arası) ekonomik büyümede bir gerileme yaşanır ise,
örneğin ulusal ekonomi iki çeyrek (dönem) arka arkaya negatif büyüme gösterir ise, bu
durum resesyon olarak tanımlanmaktadır. 2007 yılının ikinci yarısından bu yana, ABD
ekonomisi için bu süreç tartışılmaktadır. Eğer ekonomik büyümede gözlemlenen gerileme
şiddetli ve derin ise ve uzun bir zaman dilimini kapsıyor ise, bu tür bir gerileme ise
depresyon olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve 2001’de
Türkiye’nin yaşadığı kriz gibi.


Leave a Comment

Loading...