Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Dramatik şiir

Dram türü konuları içeren bir şiir türüdür.

Acıklı ya da korkunç bir olayı konu alır. Genellikle konuyu okuyucunun gözünde canlandırabilir. Opera için yazılan manzum eserlerde de kullanılır. Edebiyatımızda dramatik şiire fazla örnek yoktur.


Leave a Comment

Loading...