Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Dramatik Olay Nedir?

Dramatik Olay Nedir?

Dramatik bir durum taratan olay. Herşeyden önce insanla ilgili olan ve insan üzerinde bizi düşünmeye yönelten olay. İnsanların kendilerine, birbirlerine ya da bir duruma karşı olan tuttumlarında değişiklik getiren ya da bu değişikliklere karşı çıkan bir eylemin başlangıcıdır.


Leave a Comment

Loading...