Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Dram Nedir?

Dram Nedir?

Yunanca da ”bir şey yapmak, oynamak” anlamına gelir. Yazın tarihçilerine göre, lirik ve epik yanında, üçüncü bir yazın alanıdır. 1-sahnede oynanmak üzere, konuşmalar ve hareketlerle gelişen, karşıt oluşların çatışmasıyla gelişen ve sonuçlanan oyun. 2-Halk dilinde ciddi oyun.


Leave a Comment

Loading...