Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ

DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ 

 

Teoride başlıca iki temel döviz kuru sistemi vardır. Bunlar,
“sabit kur sistemi” ile “serbest (veya esnek) kur sistemi” dir. Bu iki temel kur sisteminin
arasında çok sayıda ara sistem vardır. Bunlar içinde en önemlisi “esneklik kazandırılmış
sabit döviz kuru sistemi” dir. Burada döviz kurları sabit tutulur iken, serbest kur sisteminde
döviz kuru serbest bir şekilde piyasada arz ve talebe göre belirlenir. Bu sistem saf şekliyle
ancak ders kitaplarında yer almıştır. Gerçekten, döviz kurunun tamamen serbest piyasa
kurallarına göre belirlendiği dönemler çok kısa ve nadirdir.
1944 yılında yürürlüğe giren Bretton Woods Sistemi ile döviz kurunun istikrarı amaçlanmış
ve sık olmayan kur değişmeleri olan “sabit fakat ayarlanabilir” kur sistemi kabul edilmiştir.
1971 yılında doların altına çevrilebilirliğinin kaldırılması ile bu sistem çökmüştür. 1976
yılında IMF’nin Jamaika’da yapmış olduğu toplantıda yeni bir sistem geliştirilerek, devamlı
sabit kurlar reddedilerek “gözetimli dalgalanma” sistemi getirilmiştir. Bütün döviz kuru
sistemlerinde temel amaç, döviz kurunun belirleniş şekli ne olursa olsun ödemeler
bilançosunu belirli bir süre dengede tutan denge kurlarını belirlemektir.


Leave a Comment

Loading...