Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Döviz Kuru (kambiyo kuru, parite) Nedir?

Döviz Kuru (kambiyo kuru, parite) Nedir?

 

İki milli para birimi arasındaki değişim oranı yada
bir yabancı paranın milli para cinsinden fiyatıdır. Bu sebeple kur, ülkeler arasındaki fiyat
seviyelerini birbirlerine bağlayarak fiyat ve maliyet karşılaştırmaları yapılmasına imkan
sağlar. Döviz kuru olmasa, ülkeler birbirlerinde üretilen mal ve hizmetlerin fiyat ve
maliyetleri konusunda tamamen bilgisiz kalırlar. Döviz kuru, işte bu bilgisizliği ortadan
kaldırır. Döviz kuru (döviz fiyatı), döviz piyasasında (kambiyo borsası) oluşur. Döviz
piyasası ise daha önce de değindiğimiz gibi farklı milli paraların birbirine çevrilmesini
sağlayan bir organizasyondur. Kaydi forma dönüşmemiş halde olan, ekonomik birimlerin
banknot ve bozukluk olarak ellerinde tuttukları para ise efektif olarak tanımlanmaktadır.
Belirli bir sepetteki ticarete konu olan benzer mal ve hizmetlerin farklı ülkelerdeki fiyatlarını
birbirine eşitleyen döviz kuruna satın alma gücü paritesi adı verilmektedir. İki döviz
arasında var olan ve parite olarak da tanımlanan döviz değişim kurlarına çapraz kur
denilmektedir.


Leave a Comment

Loading...