Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Doğal Tekel Ne Demektir?

Doğal Tekel Ne Demektir?

Ölçeğe göre artan getirinin bulunması veya optimal üretim için tesis ölçeğinin
çok büyük olduğu alanlarda zaman içerisinde tek firma egemen olmakta ve doğal tekel
oluşmaktadır. Böyle bir piyasada bir firmanın tesis ölçeği büyüdükçe ortalama maliyeti
düşecektir. Bu durumda tesis ölçeği en büyük firma, diğer firmaları zarar ettirecek ve onları
piyasadan kovacak düşük fiyatlardan malını arz edebilecek ve bu yolla tekel konumuna
gelebilecektir. Bu gibi durumlarda bir mal veya hizmetin çok sayıda firma tarafından
üretilmesi yerine, tek bir firma tarafından üretilmesi daha düşük bir maliyetle
gerçekleştirilebilecektir. Ancak böyle bir durumda özel firma tekelci konumunu tüketicilerin
aleyhine kullanarak üretimi kısıp daha yüksek fiyatlama yaparak ülke kaynaklarının eksik
istihdamına yol açabilir. Bu nedenle devletler genellikle doğal tekel niteliğindeki piyasaları
düzenlemekte veya fiyatlara müdahale etmektedirler. Doğal tekele örnek olarak bir
şehirdeki elektrik veya doğal gaz dağıtımı işletimini ve içme suyu şebekesi işletimini vermek
mümkündür.


Leave a Comment

Loading...