Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Doğal İşsizlik Oranı Ne Demek?

Doğal İşsizlik Oranı Ne Demek?

Doğal işsizlik oranı ekonominin normal bir performans gösterdiği
durumlarda ortaya çıkan işsizlik oran şeklinde tanımlanmaktadır. 1960’lı yıllarda ortaya
atılan söz konusu kavram, konjonktürel işsizlik dışında, yeni iş arayan arızi işsizler,
mevsimlik işsizler, başka bir kente gitmedikleri için işsiz kalanlar gibi geniş bir kitleyi
içermektedir.


Leave a Comment

Loading...