Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Diyazinos Ne Demek?

Diyanizos Ne Demek?

Anadolu ve Yunan mitologyasında, doğanın yenileyicisi ve yaşamın simgesi olan şarap ve coşku Tanrısı. Zeus ile Samele’nin oğlu. Diyonizos’un simgesi bir üflemeli çalgı olan Anlos’tur


Leave a Comment

Loading...