Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Dışsal Ekonomiler Nedir?

Dışsal Ekonomiler Nedir?

Firmanın maliyetleri üzerinde etkili olmakla birlikte firmanın kendi
içerisindeki davranışlarından kaynaklanmayan, firmanın faaliyetleri dışında, endüstri
ölçeğine bağlı olarak içinde bulunduğu piyasadan sağladığı avantaj veya dezavantajlara
verilen addır. Pozitif dışsal ekonomiler bir endüstri büyüdükçe, endüstrideki firma sayısı ve
toplam üretim hacmi arttıkça, o endüstride faaliyette bulunan firmaların maliyetlerinin
düşmesine yol açan avantajlardır. Negatif dışsal ekonomiler ise, bir endüstrinin gelişmesi ve
büyümesi neticesinde, maliyetlerin artmasına yol açan, firmanın dışından kaynaklanan ve
genellikle endüstride sayısı artan firmaların birbirlerine verdikleri zararlardan kaynaklanan,
dezavantajları ifade etmektedir.


Leave a Comment

Loading...