Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

DEVALÜASYON VE REVALÜASYON Nedir?

DEVALÜASYON VE REVALÜASYON Nedir?

 

Bir ülkenin para biriminin ulusal sınırlar içerisinde
enflasyon nedeniyle değer yitirmesi sonucu, ülkenin para biriminin değerinin yabancı
paralar karşısında değerinin ayarlanması ve bu nedenle ülkenin yerel para birimi cinsinden
döviz kurlarının değer kazanması sürecine devalüasyon, ülkenin para birimi değer
kazandığında, yabancı paralarının döviz kuru cinsinden değer yitirmesi sürecine de
revalüasyon denmektedir. İktisat teorisinde devalüasyon ve revalüasyon sabit döviz kuru
sisteminin geçerli olduğu bir ekonomide resmi bir kararla ülke parasının yabancı paralar
karşısındaki değerinin değiştirilmesi anlamında kullanılmaktadır.
Devalüasyon ve revalüasyon, yanı ülkenin para biriminin diğer ülke paraları cinsinden
değerinin dalgalanması, o ülkenin rekabet durumunu derinden etkilemektedir. Bir ülkenin
para biriminin yabancı paralar karşısındaki değeri Merkez Bankası müdahalesi ile korunuyor
ise gerçekçi bir kurdan söz etmek zordur. Merkez Bankalarının uyguladığı farklı döviz kuru
politikalarının bu anlamda etkileri görülmektedir. Para biriminin yabancı paralara veya altına
dönüştürülmesine yönelik kısıtlamalar ise bir başka sorundur.


Leave a Comment

Loading...