Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Delius, Friedrich Kimdir?

DELIUS, Friedrich Kimdir?

(1863-1934):İngiliz besteci,baba tarafından Alman`dır.İlk müzik bilgisini babasından almış,sonra Leipzig Konservatuarında Eduard Grieg yanında bestecilik öğrenimini görmüştür.Mezun olduktan sonra Nitzsche`nin “Böyle Buyurdu Zerdüşt” adlı eseri üzerine “Hayatın Duası” adlı oratoryosunu yazmıştır.Delius özellikle bu eserleriyle ünlenmiştir. Bundan sonra birçok operalar yazmıştır.Bunların başlıcaları; “Romeo ve Juliette Köyde”, “Fennimore ve Gerda” adlarını taşır. Çalgı müziğine ait pek çok eseri vardır.Bunlardan bazıları Norveç süiti,”Appalachia”ve” Song Before Sunrise” adını taşıyan varyasyonlar, bir keman, bir piano konçertosudur.


Leave a Comment

Loading...