Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Değer Paradoksu Nedir?

Değer Paradoksu Nedir?

 

İnsanların hayatlarını idame etmeleri açısından pek de önemli
olmamasına rağmen, oldukça yüksek fiyatlardan alıcı bulan mallar bulunması (elmas), diğer
yandan insanlar için hayati önem arz eden bazı malların ancak çok düşük fiyatlarla alıcı
bulabilmesinin (su) doğurduğu çelişkiyi ifade etmektedir.
Adam Smith, değer çelişkisini çözebilmek için su ve elmas örneğinden hareketle, değeri
kullanım ve mübadele değeri olarak ikiye ayırmıştır. Elmas fiyatı çok yüksek (mübadele
değeri yüksek) hayat için zorunlu ihtiyaç değil (kullanım değeri düşük) iken, suyun fiyatı
düşük (mübadele değeri düşük), ancak hayat için zorunlu ihtiyaçtır (kullanım değeri
yüksek). Ne var ki, Smith’de değer çelişkisini açıklamakta ancak kısmen başarılı olabilmiştir.
Değer çelişkisinin açıklanması, “Marjinal Fayda Yaklaşımı”nın ortaya atılmasıyla mümkün
olabilmiştir. Neo-Klasik İktisat Teorisine göre bir mal veya hizmetin değerini o malın toplam
faydası değil, o malın tüketilen son biriminden elde edilen fayda (marjinal fayda)
belirleyecektir.


Leave a Comment

Loading...