Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Deflasyonist Açık Nedir?

Deflasyonist Açık Nedir?

Denge Ulusal Gelirinin Tam İstihdam Gelir Düzeyinin altında oluşması
durumunda ekonomide ortaya çıkan harcama açığına deflasyonist açık denir. Deflasyonist
açık reel çıktı düzeyinin tam istihdam çıktı düzeyine çıkması için toplam harcamaların
arttırılması (TT ↑) gereken miktarıdır. Keynesyen ekonomistlere göre, bu durumdaki bir
ekonominin kendiliğinden tekrar tam istihdam dengesine ulaşması mümkün değildir.
Deflasyonist açık durumunda, Keynesci bir hükümetin yapması gereken şey, toplam talebi
sağ yukarı doğru kaydırmak yani toplam harcamaları arttırarak (otonom yatırımlarla –
kamu harcamalarıyla) ekonomiyi tam istihdam gelir düzeyinde dengeye getirmektir.


Leave a Comment

Loading...