Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Davul Nedir?

Davul Nedir?

 

Türk vurmalı çalgılarının sembolü olarak kabul edilmektedir.

Davul tarihimizde çok değişik amaçlarla kullanılmıştır.

Türkiye’nin her yerinde değişik cins ve boylarda davul bulunmaktadır. Kasnak, ip ve deri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Tokmak ana ritmi, çubuk ise detayları çalmaktadır.

Genellikle küçük davul, orta davul, büyük davul ve koltuk davulu gibi mahalli boyları ve adları bulunmaktadır.

Türklerde kullanılan en eski çalgıdır. Sesinin gür oluşu ve etkisi nedeni ile bir haber aracı olarak ta kullanılmıştır.

 


Leave a Comment

Loading...