Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Cui,Sezar Antonoviç Kimdir?

CUI,Sezar Antonoviç Kimdir?

1835-1918):Rus besteci aynı zamanda Rus ordusu subayıdır.Önemli eseri “La Musique en Russie”adını taşır.Cui,birçok da operalar bestelemiştir.”Kafkasya`da Esir”(1857), “william Ratclif”(1863), “Angelo” (1876), “Metteo Falcone”(1908) vs.. Ayrıca 4 orkestra süiti,oda müziği eserleri ve 300 kadar şarkı da yazmıştır.Cui,Balakirev ve Dargomiski ile Rus müzik okulu olarak adlandırılan grubun belli başlı üyelerinden biridir.
CURA= Türk halk çalgılarından biridir. Uzunluğu 55-60 cm kadardır ve bağlama ailesinin en küçük çalgısıdır. Cura genellikle altı, beş, dört ya da üç tellidir. İki telli curalar da vardır. Bu curaların alt teli “la”, üst teli “re” sesine ayarlanmıştır. Curaların tekne derinlikleri ile göğüs genişlikleri 15 cm dolayındadır. Sap uzunlukları ise 40 cm kadardır. Sapın ucundaki burgu denen anahtarlarla çalgı akort edilir. Dört telli curalarda üstteki tel ahenk telidir. Öbür teller bu ahenk telinin sesine ayarlanır. Sapları kısa olduğu için curalarda az sayıda perde bulunur.
Cura mızrapla ya da tellere parmakla vurularak çalınır. Ama genelde tek başına çalınan bir çalgı değildir. Yaygın olarak öbür sazlarla birlikte çalınır. Bağlamanın bir oktav tizine ayarlanan sesi, öbür sazların içinde belirginleşerek ezgiye hareket ve renk katar. Oyun havalarının kıvrak ve hareketli çalınış biçimine uygun bir çalgıdır.Curalar büyüklüklerine göre değişik adlar alır. Curadan biraz büyük olanlara “cura bağlama” denir. Sesi curadan daha kalın olan cura bağlama en yaygın kullanılan cura türüdür. “Cura cura” ya da “cura zurna” adıyla bilinen tür ise curadan daha küçüktür ve sevimli görünüşü nedeniyle süs eşyası olarak çokça kullanılır.


Leave a Comment

Loading...