Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Cournot Noktası Ne Demektir?

Cournot Noktası Ne Demektir?

Modelin üretim düzeyi açısından çözümünü gösterir. Denge tepki
eğrilerinin kesiştiği noktada oluşur. Her iki firmada tam rekabet arzının 1/3’ünü satar.
Uzlaşmacı davranışlara dayalı oligopol teorileri oligopolcü firmaların, aralarındaki rekabetten
tarafların zarar görmesi konusunda tecrübe edinince, aralarında ortak kârın
maksimizasyonuna yönelik anlaşmalar yapmaları durumunu açıklamaya çalışmaktadır.
Böyle bir durumda oligopolcü firmalar biraraya gelerek monopolcü gibi hareket etmekte,
aralarında rekabeti engelleyici anlaşmalar yapmaktadır. Bu tür anlaşmalar çoğu ülkede
yasaktır, buna rağmen açık veya gizli olarak firmaların ortak hareket etmelerinin
engellenmesi zordur.


Leave a Comment

Loading...