Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Corelli Arcangelo Kimdir?

CORELLI,Arcangelo Kimdir?

(1653-1713):İtalyan Barokunun bilinen önemli bestecilerindendir.17 Şubat 1653`te İmola`da doğmuştur.İlk müzik eğitimini Benvenuti`den ve M.Simonelli`den almıştır.Almanya`ya gitmiş, ayrıca Parise gelerek bir süre Paris`te kalmıştır.Tekrar Roma`ya dönen Corelli 1690`dan sonra Kardinal Ottoboni`nin koruması altına geçmiştir.Chrysandel`in Haendel biyografisinde bahsettiği Ottoboni,saray konserlerini ölümüne dek yönetmiştir(1713).Corelli özellikle keman tekniğinde yetkin ve etkili bir bestecidir.24 kilise sonatı, 24 oda sonatı, keman için 12 solo sonatı ve bir çok konçertogrosso`lar yazmıştır.

Corelli, kendi zamanında ve sonrasında diğer birçok besteciler üzerinde etkiler yapmıştır.Döneminde,çalgı müziğine önem verilmemesine karşın bestecinin eserleri genelde hayranlıkla karşılanmıştır.bugün için bu eserler bize İtalyan Baroku ile ilgili tipik bilgi verir.Keman için yazdığı eserlerin largo ve adagio bölümleri etkileyici bir güzellik taşır.J.S.Bach, Corelli`nin önde gelen hayranlarındandı.Bunu,onun temaları üzerinde yazdığı varyasyon ve fügler göstermektedir


Leave a Comment

Loading...