Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Cirit Nedir?

Cirit Nedir?

Düşmana atılmak üzere yapılmış ucu demirli, sert tahtadan kısa mızrak. Başka bir amaca lüzum olmaksızın kullanan tarafından elle fırlatılmak suretiyle atılır. Bu arada bu silah silâh yalnız süvariler tarafından kullanılır..


Leave a Comment

Loading...